น้ำตกสุดแปลกที่น่าไปเที่ยว ปามุกคาเล ปราสาทปุยฝ้าย

     เมื่อกล่าวถึงน้ำตก ทุกคนย่อมนึกถึงน้ำที่ตกจากหน้าผาลงมาสู่แอ่งน้ำด้านล่างมีน้ำใสไหลเย็นเห็นมัจฉาแหวกว่าย ให้เราได้ลงแช่น้ำให้ช่ำปอดใช่ไหมค่ะ แต่ที่ประเทศตุรกี

มีน้ำตกที่แปลกประหลาดกว่าที่อื่นนางก็บอกว่าน้ำตกที่นี่ไม่ได้เกิดจากน้ำที่ตกลงมาจากภูเขาสูงแต่สำหรับน้ำตกที่ประเทศตุรกีนี้เป็นน้ำที่เกิดขึ้นมาจากใต้ดิน

ซึ่งเชื่อกันว่าภายใต้ดินบริเวณสถานที่แห่งนี้มีธานแม่น้ำไหลอยู่และมันก็ผุดขึ้นมาจากใต้ดินจนล้นอ่างน้ำซึ่งน้ำตกที่แปลกประหลาดแห่งนี้เราเรียกว่าปามุคคาเล หรือถ้าจะให้แปลเป็นภาษาไทยก็คือปราสาทปุยฝ้ายสำหรับที่ปราสาทปุยฝ้ายแห่งนี้นั้นลักษณะของน้ำตกจะเป็นแอ่งขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่หลายๆอันติดกันเรียนเป็นชั้นหินคล้ายๆบันไดสลับแบ่งกันไปมาสวยงาม

ซึ่งแอ่งหินที่นี่จะเป็นสีขาวทั้งหมด ป่านนี้แล้วเมื่อนำมารวมกันก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ 300 เมตรส่วนความยาวนั้นยาวมากถึง 3 กิโลเมตรเลยทีเดียวและเมื่อน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินน้ำก็จะล้นอ่างน้ำขึ้นมาล้นไหลเป็นน้ำตกจากอันข้างบนลงมาสู่แดนข้างล่างและยังมีน้ำจากแผงข้างล่างที่ผุดขึ้นมาลดลงไปแข่งที่ล่างกว่าอีกกลายเป็นน้ำตกแก่งน้ำที่สวยงามซึ่งไม่มีประเทศไหนมีน้ำตกในลักษณะนี้มาก่อน

โดยมีการวัดความสูงของน้ำตกปามุกคาเลแห่งนี้ว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นมา 100 เมตร  สำหรับช่วงที่น่าไปเที่ยวที่ ปามุกคาเลมากที่สุดนั้นนักท่องเที่ยวจะนิยมไปเที่ยวกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงฤดูนี้จะมีปริมาณน้ำเยอะมากเป็นพิเศษ แต่ในช่วงฤดูร้อนที่น้ำตกปามุกคาเลแห่งนี้จะมีน้ำในปริมาณที่น้อยมากนักท่องเที่ยวจึงไม่ค่อยนิยมมาเที่ยวในช่วงฤดูร้อนกันเท่าไหร่และที่ปามุกคาเลแห่งนี้ได้มีการถูกจัดอันดับไว้เป็นมรดกของโลก

เพื่อที่จะได้ให้องค์การยูเนสโกและรัฐบาลของประเทศตุรกีช่วยกันเข้ามาดูแลบริหารจัดการปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวที่นี่เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นไม่ได้มีการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวใครจะมาเที่ยวเมื่อไหร่มาแค่ไหนก็ได้ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเยอะและมาสร้างความเสื่อมโทรมให้กับปามุกคาเลแห่งนี้หลังจากที่มีการจัดเป็นมรดกของโลกเรียบร้อยแล้วจึงมีการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวในการที่จะเดินทางมาเที่ยวที่นี่รวมถึงมีการดูแลในเรื่องของการเดินทางมาเที่ยวที่นี่

โดยจะมีการกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าเข้ามาประมาณ 1.5 กิโลเมตรโดยให้จอดรถไว้อีกจุดหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่จะมีการเตรียมไว้ให้เพื่อเป็นการลดปริมาณนักท่องเที่ยวไปในตัวนักท่องเที่ยวคนไหนไม่สะดวกเดินก็ไม่สามารถมาเที่ยวที่แห่งนี้

ได้ปัจจุบันที่ปราสาทปุยฝ้ายแห่งนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมความงดงามและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้นั่งแช่เท้าเพียงเท่านั้นแต่ไม่อนุญาตให้ลงแช่ทั้งตัวลงไปในน้ำเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกประหลาดและสวยงามแห่งนี้เอาไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้ดูกัน